Asiantuntijapalvelut

1. Johtamisen ja talousohjauksen kehittäminen
2. Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset
3. Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
4. Liiketoiminnan kehittäminen

 

 

1. Johtamisen ja talousohjauksen kehittäminen

-    Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn terävöittäminen
-    Organisaation ja vastuualueiden täsmentäminen
-    Johtamistavan täsmentäminen
-    Henkilösidonnaisuuden vähentäminen
-    Talousohjauksen ja sisäisen laskennan kehittäminen
-    Strategisen suunnittelun kehittäminen
 
Tavoitteenamme on parantaa yrityksenne kannattavuutta, organisaation
toimintaa, tulevaisuuden suunnittelua ja ennustettavuutta.


2. Yritysjärjestelyt ja omistajanvaihdokset

-    Yrityksen tai liiketoiminnan ostoon ja
      myyntiin liittyvät suunnitelmat
-    Yritysten sulautumiset ja jakaantumiset
-    Yritysmyynnit
-    Yritysostot
-    Arvonmääritykset
-    Muutoksen hallinta

Tavoitteenamme on toteuttaa onnistuneita omistajanvaihdoksia.
Yritysvälityksessä toimimme yhteistyössä Suomen Yrityskauppojen kanssa.


3. Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

-    Myynnin ja markkinoinnin johtamisen tehostaminen
-    Myyntiorganisaation terävöittäminen
-    Myyntityön aktivointi
-    Myynnin budjetointi ja seuranta
-    Yrityksen kilpailukeinot ja niiden painoarvot
-    Markkinoiden tavoitettavuus
-    Kasvun hallinta

Tavoitteenamme on yrityksenne tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen.


4. Liiketoiminnan kehittäminen

-   Kehittäminen ideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi

-   Kannattavuuden parantaminen

-   Kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen

-   Kannattavan kasvun hallinta

-   Kilpailu-, tuote- ja muut liiketoiminnan analyysit ja toiminnan parantaminen

-   Strategian luonti ja toteutus


Tavoitteenamme on tukea yrityksenne menestystä kaikissa yrityksen elinkaarenvaiheissa.