Partnerit

Jukka Lahti   KTM, HHJ

Yli 30 vuoden kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävissä, osallistuen
johtoryhmä- ja hallitus-työskentelyyn konepaja-, telekommunikaatio- ja
kumiteollisuudessa kotimaassa ja ulkomailla. Vastannut mm. talous- ja tietohallinnosta, rahoituksesta, yrityssuunnittelusta, tulosyksikön johtamisesta, toiminnanohjauksen ja raportoinnin kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä. Yrittäjä vuodesta 2002.

jukka.lahti (at) jslpartners.org
GSM 050 336 9559


Harri Meller  Yo-merkonomi, MJT, HHJ, PJ, NTM

Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan
myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista. Ollut yli seitsemän vuotta kansainvälisen yrityksen myynnin ja
markkinoinnin johtotehtävissä ja tulosyksikön johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. 16 vuotta keskisuuren IT-alan yrityksen toimitusjohtajana ja yrittäjänä.
Vuosien kokemus yritysten johtoryhmä-, hallitus- ja advisory board-työskentelystä

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja 2009 -

Yrittäjä vuodesta 1991.

harri.meller (at) jslpartners.org
GSM 0500 620 933

 

Juhani Kyytsönen  DI, HHJ

Yli 30 vuoden kokemus seitsemän suomalaisen, kansainvälisen yrityksen tuotteiden, liiketoiminnan ja yrityksen kehittämisen johtotehtävistä. Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä tuoteideasta menestyväksi tuotteeksi ja kansainväliseksi toiminnaksi. 

Vuosien kokemus teknologioiden, liiketoimintojen ja yritysten ostoista ja myynneistä sekä yritysten johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä Suomessa ja ulkomailla. JSL partner vuodesta 2010.


juhani.kyytsonen (at) jslpartners.org
GSM 0400 628 130

 

Aimo Jussila DI,MKT, HHJ

Yli 30 vuoden kokemus elintarvikealan johtotehtävistä ja on toiminut myös kahden pk –yrityksen toimitusjohtajana. Tuntee myös hyvin päivittäistavarakaupan sekä suurkeittiö- ja kahvilasektorit. Vahvaa näyttöä liiketoiminnan kehittämisestä kokonaisuudessaan, mutta erityisesti tuotekehityksen, uusien markkinoiden, kansainvälistymisen, markkinoinnin ja sisäisen laskennan avulla. Yrittäjänä vuodesta 2009.      Tänä aikana konsultoinut yli 50 yritystä, joilla on ollut enimmäkseen Ely –keskusten tai Tekesin tukemia  kehityshankkeita.

 

aimo.jussila (at) jslpartners.org

GSM 0400 729 721